Dodatnia wartość TNS Consumer Index oznacza przewagę odsetka ocen pozytywnych nad odsetkiem negatywnych. Składają się na niego dwa podwskaźniki - sytuacji ekonomicznej kraju oraz kondycji gospodarstw domowych.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik postrzegania sytuacji ekonomicznej kraju wzrósł o 2,5 pkt i wyniósł 5,9 pkt. Kantar wskazuje, że na ten wzrost złożyły się poprawa o 2 pkt. oceny obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju oraz taka sama poprawa oceny zmian sytuacji ekonomicznej w kraju.

Natomiast wskaźnik optymizmu gospodarstw domowych poprawił się o 2,1 pkt do poziomu 7 pkt. Ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego nie uległa zmianie w porównaniu do zeszłego miesiąca. Wzrosło natomiast o 4 pkt proc. poczucie, że w kolejnym roku poprawi się sytuacja finansowa w polskich gospodarstwach domowych.

Kantar wskazuje, że styczniowy TNS Consumer Index jest dużo wyższy niż w poprzednich latach, ponieważ od dekady - z początkiem roku - znajdował się po ujemnej stronie skali.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju jest średnią arytmetyczną różnicy odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski: o ogólną sytuację ekonomiczną kraju, o to czy jest ona lepsza czy gorsza czy taka sama jak rok temu, oraz o przewidywaną sytuację za rok. Wskaźnik może przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest jego wartość, tym bardziej pozytywne są oceny sytuacji ekonomicznej.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych wyliczany jest identycznie na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: o porównanie sytuacji gospodarstwa do tej sprzed roku oraz o prognozę tej sytuacji za rok. TNS Consumer Indeks jest uśrednioną wartością obu tych wskaźników.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-17 stycznia 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1051 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski

edytor: Bożena Dymkowska