Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa otrzymał z sądu okręgowego pozew złożony przez Uniwersytet w Białymstoku, w którym powód domaga się zasądzenia od Mostostalu 204,1 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, tytułem kar umownych, podała spółka. >>>>

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 14,3 mln zł w styczniu 2018 r. i były wyższe o 32% w skali roku, poinformowała spółka.>>>>

Reklama

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odstąpił od umowy na budowę mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, poinformowała spółka. Równocześnie Vistal odstąpił od umowy konsorcjum, które realizowało inwestycję oraz porozumienia wykonawczego zawartych z partnerami konsorcjum, dodano. >>>>

PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała w poniedziałek z zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego i Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała Daniela Obajtka, dotychczasowego prezesa spółki Energa. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Abadon Real Estate

Nikodem Iskra został powołany do pełnienia funkcji prezesa Abadon Real Estate, poinformowała spółka. >>>>

Murapol

Rada nadzorcza Murapolu powołała Roberta Dobrowolskiego na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. >>>>

Selvita

Steffen Heeger obejmie nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. medycznych (chief medical officer) w Selvicie, poinformowała spółka. Wcześniej związany był m.in. notowaną na giełdzie we Frankfurcie niemiecką firmą biotechnologiczna specjalizująca się w nowotworach układu krwiotwórczego - Morphosys AG oraz firmą farmaceutyczną Merck Serono, dodano. >>>>

City Inspire

Setanta ASI zamierza wprowadzić spółkę portfelową City Inspire na rynek NewConnect, podała Setanta. Przed debiutem planowana jest emisja akcji. >>>>

Orange Polska

Orange Polska przejęła część sieci światłowodowej lokalnego operatora Nettelekom w Kielcach , poinformował Orange. >>>>

PKO BP

PKO Bank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, poinformował bank. >>>>

Synthos

Akcjonariusze Synthosu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wynika z podjętych uchwał. >>>>

Energa

- Rada nadzorcza Energi powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Alicji Barbarze Klimiuk po rezygnacji Daniela Obajtka, podała spółka. >>>>

Elektrobudowa

Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. >>>>

ES-System

Skonsolidowany zysk netto ES-Systemu wzrósł o 106,7% r/r do ok. 6,8 mln zł w 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka.>>>>

Wikana

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję nakładającą na spółkę Wikana karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł i nałożyła na Wikanę karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł m.in. za naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie, poinformowała komisja. >>>>

Enter Air

Enter Air i Sunvil International Sales, brytyjskie biuro podróży działające pod marką Sunvil Holidays, zawarły umowę o współpracy na sezon Lato - Jesień 2018. Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 6,4 mln USD (ok. 21,4 mln zł), podała spółka. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty podpisała umowę ramową na dostawy amoniaku ciekłego ze spółką zależną - Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 113 mln zł netto rocznie. >>>>

Asbisc Enterprises Plc

Asbisc Enterprises Plc podniósł prognozę wyników finansowych na 2017 rok i szacuje zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 6,8 mln USD a 7 mln USD, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,48 mld USD a 1,49 mld USD podała spółka. >>>>