City Inspire poinformował o przekroczeniu przez inwestorów minimalnego progu zapisów wynoszącego 50 000 zł w prowadzonej przez tę spółkę emisji akcji serii G w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie Beesfund. Pozyskane środki zostaną wykorzystane do zwiększenia sprzedaży na rynku w Polsce oraz rozpoczęcia sprzedaży na rynkach zagranicznych, podano w komunikacie.

"W IV kwartale 2018 r. spółka ta planuje przeprowadzić kolejną rundę finansowania, a następnie złożyć wniosek do GPW w Warszawie o wprowadzenie jej akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect" - czytamy dalej.

"Upublicznienie spółki City Inspire traktujemy jako kolejny ważny etap w jej rozwoju. Zakładamy, że z emisji akcji poprzedzającej debiut na rynku NewConnect spółka pozyska środki finansowe, które umożliwią jej skokowy wzrost" - skomentował członek zarządu Setanty Konrad Szwedziński, cytowany w komunikacie.

Setanta ASI posiada obecnie akcje stanowiące 20,36% udziału w kapitale zakładowym City Inspire S.A. oraz 23,85% udziału w ogólnej liczbie głosów.

City Inspire S.A. została założona w 2012 r. i działa w branży e-turystyki rozwijając swoje dwa flagowe produkty: aplikację SaaS StayForLonger oraz internetowe przewodniki turystyczne dostępne na platformie buy.our.guide.

Setanta S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio udziały lub akcje w 18 firmach z trzech obszarów: nieruchomościowego, venture capital - dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm - oraz energetycznego (OZE). Spółka jest notowana na GPW od 2017 r.

(ISBnews)