"Powód domaga się zapłaty należności z tytułu kary umownej za opóźnienia w usuwaniu przez pozwanego wad w zakresie zrealizowanych na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku umów na budowę Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym oraz budowę Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii" - czytamy w komunikacie.

Umowy zostały zawarte 26 stycznia 2011 roku. Łączna wartość kontraktów wyniosła 168,72 mln zł brutto, przypomniano także.

"Spółka po dokonaniu analizy treści pozwu kwestionuje w całości zasadność roszczeń zgłaszanych przez powoda" - podkreślono w komunikacie.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)