Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka.

"Prognozowane wyniki na 2018 rok: grupa kapitałowa Elektrobudowa: przychody ze sprzedaży 959,7 mln zł, zysk netto 46 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowy 45,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na poziomie jednostkowym spółka prognozuje: zamówienia 994,2 mln zł, przychody ze sprzedaży 899,4 mln zł, zysk netto 41,9 mln zł.

"Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych" - zastrzegła spółka w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)