Z wyliczeń OECD dla Polski wynika, iż ceny konsumenta wzrosły w grudniu 2017 r. o 2,2 proc. rdr, wobec 2,7 proc. w listopadzie.

Bazowy CPI wg OECD wyniósł w Polsce w grudniu 0,8 proc., czyli tyle samo co w listopadzie.

Poniżej w tabeli dane o dynamice inflacji wg OECD dla wybranych gospodarek w procentach w ujęciu rocznym.

(PAP Biznes)