WDX

W ramach wezwania na akcje WDX zawarto transakcje na łączną liczbę 1 915 740 akcji, co stanowi 20,74% kapitału zakładowego spółki, podał pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. >>>>

Statima

Obligacje Statimy serii B zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 12 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 12 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3 528 obligacji na okaziciela serii B spółki Statima, o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale.

>>> Zobacz też rekomendacje

Reklama

Monnari Trade

Monnari Trade podpisało porozumienie o współpracy z LK Designer Shops, podała spółka. >>>>

Radpol

Radpol miał 154,38 mln zł przychodów ze sprzedaży, 6,01 mln zł EBITDA i 2,53 mln zł straty brutto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.>>>>

PKP Cargo

PKP Cargo wydłużyło termin składania zgłoszeń przez kandydatów na stanowiska prezesa i członka zarządu ds. finansowych do 7 marca br., podała spółka. >>>>

JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) chce rekomendować przeznaczanie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok na dywidendę, pod warunkiem, że taka wypłata będzie zgodna z umową restrukturyzacyjną zawartą w 2016 r. z obligatariuszami, podała spółka. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce wypracowywać średniorocznie 1 mld zł zysku netto w latach 2018-2030, poinformował prezes Daniel Ozon.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przeprowadzi roadshow na polskim rynku, zanim zdecyduje o wyjściu na rynki międzynarodowe w sprawie finansowania, poinformował wiceprezes ds. finansowych Robert Ostrowski. Chce pozyskać ok. 400-500 mln USD. >>>>

Nakłady inwestycyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyniosą 1,8 mld zł w tym roku, a w 2019 r. będą mniejsze, lecz nadał wyższe od 1,5 mld zł zakładanych średniorocznie w strategii, poinformowali członkowie zarządu. >>>>

PGE

Elektrociepłownia Lublin Wrotków, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała z Ansaldo Energia umowę na pięcioletnie wsparcie techniczne utrzymania turbozespołu gazowego, podała spółka. Kontrakt będzie obowiązywać do 2023 roku, a jego maksymalna wartość to 3,3 mln euro. >>>>

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 9,2 mln zł w styczniu 2018 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej przychody sięgnęły 10,9 mln zł. >>>>

Abadon RE

Abadon RE przydzielił 10 tys. obligacji serii 012 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości 10 mln zł, poinformowała spółka. >>>>