Abadon RE przydzielił obligacje serii 012 o wartości 10 mln zł


Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Abadon RE przydzielił 10 tys. obligacji serii 012 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości 10 mln zł, poinformowała spółka.
"Okres zapadalności to 36 miesiące, a okres odsetkowy jest 3 miesięczny. Oprocentowanie obligacji stałe, określone w stosunku rocznym" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała także, że emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej i nie jest planowane wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu.
Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.
(ISBnews)