Oferta Budimeksu za 484,3 mln zł wybrana do realizacji odcinka drogi S61Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 484,3 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Wysokie do Raczek, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"Planowany czas realizacji zadania to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 - 15.03)" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na początku roku 2021, podano także.

GDDKiA przypomina, że budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Raczki została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

- zadanie nr 1 - Szczuczyn - węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),

- zadanie nr 2 - węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),

- zadanie nr 3 - węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20 km).

"Rozstrzygnięcie przetargów na zadania 1 i 2 planowane jest na przełomie lutego i marca bieżącego roku" - podała także Dyrekcja.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)