Deutsche Bank sprzedał łącznie ok. 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiących ok. 1,2 proc. dotychczasowego kapitału w ramach przyspieszonej księgi popytu (ABB) po cenie 380 zł za akcję, co daje łącznie wpływ brutto wysokości 456 mln zł, podał DB w komunikacie.

Ok. godziny 10:30 akcje BZ WBK traciły na giełdzie w Warszawie 3,6 proc. i były pod tym względem najsłabszą spółką na parkiecie.

"Akcje zostały pożyczone od Santander przed dokonaniem sprzedaży. Po rozliczeniu plasowania, które ma się odbyć 20 lutego, sprzedawca wyraził zgodę na 90 dni lock-upu akcji BZ WBK" - czytamy w komunikacie.

Akcje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w ramach przyspieszonej księgi budowy popytu (ABB).

Globalnym koordynatorem i i współprowadzącym księgę popytu jest Deutsche Bank, zaś Bank Zachodni WBK i Dom Maklerski PKO BP pełnią rolę współprowadzących.

Reklama

Bank Zachodni WBK w połowie grudnia ub. roku podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, a plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r.

Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska. Przed dokonaniem podziału, BZ WBK nabędzie od Deutsche Bank AG ok. 10% akcji DBPL, reprezentujących taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu DBPL.

Strony uzgodniły także, że m.in. w zamian za wydzielony biznes przenoszony na BZ WBK w wyniku podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji banku (akcje z podziału) na dzień podziału, obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w planie podziału.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Deutsche Bank jest globalnym liderem w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych, zarządzaniu kapitałami oraz private wealth management. Jest głównym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska.

>>> Czytaj też: Kolejny rok ze stratą. Dyrektor Deutsche Banku ma coraz mniej czasu, aby postawić instytucję na nogi