Jak podaje NBP w czwartkowym komunikacie, w styczniu 2018 r. wartość agregatu M3, obrazującego łączną podaż pieniądza, wyniosła na koniec miesiąca 1 309,6 mld zł i był o 14,8 mld zł (o 1,1 proc.), niższa niż na koniec grudnia 2017 roku.

W styczniu 2018 r. wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zmniejszyła się natomiast o 8,8 mld zł (3,2 proc.) i wyniosła 266,6 mld zł - poinformował NBP. Depozyty i inne zobowiązania w sektorze gospodarstw domowych pozostały na zbliżonym poziomie jak miesiąc wcześniej.

"Ponadto o 4,5 mld zł, tj. o 44,8 proc., do wysokości 5,5 mld zł zmniejszył się stan depozytów funduszy zabezpieczenia społecznego. W styczniu 2018 r. nastąpił niewielki spadek depozytów instytucji samorządowych o 95,3 mln zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 32,7 mld zł. Odnotowano spadek pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków – o 3,4 mld zł, tj. o 1,8 proc., do poziomu 181,1 mld zł" - głosi komunikat NBP.

"Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się nominalnie o 2,8 mld zł i wyniósł 679,2 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 3,2 mld zł, tj. o 1,0 proc. Odnotowano spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 31,4 mld zł, tj. o 11,7 proc., do poziomu 237,4 mld zł" - dodał bank centralny.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Bożena Dymkowska