Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, wydłużający okres jej obowiązywania do końca 2022 r. i zwiększający wolumen dostaw, podała Bogdanka. W latach 2018-2022 wartość umowy wyniesie 577 mln zł netto.
"W związku z zawarciem niniejszego aneksu, wartość umowy wynosi obecnie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 340 mln zł netto (tj. o 22,4% więcej od wartości z raportu nr 24/2017 z dnia 10.10.2017 r.) - z czego wartość w latach 2018-2022 wyniesie 577 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.
W październiku 2017 r. spółki podpisały aneks do tej samej umowy, na podstawie którego wartość dostaw w latach 2018-2021 miała wynosić 333 mln zł.
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
(ISBnews)