"Polacy bardzo dobrze oceniają stan polskiej gospodarki i sytuacji materialnej własnych gospodarstw domowych. Wydarzenia polityczne nie mają tu większego wpływu. Poprawa optymizmu i klimatu gospodarczego o ponad 2 pkt. procentowe wynika częściowo z dobrego odbioru społecznego zmian na stanowisku premiera i kilku ministrów rządu" - napisano w komentarzu.

Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8-13 lutego 2018 r. na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów.

luty '18 styczeń '18 zmiana
Wskaźnik optymizmu konsumentów 107,70 105,33 2,37
Klimat gospodarczy 105,38 103,32 2,06
Skłonność do zakupów 109,25 106,67 2,58
Wskaźnik bieżący 104,74 101,87 2,87
Wskaźnik oczekiwań 108,57 107,88 0,69

(PAP Biznes)