Gowin pytany o wypowiedzi wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który krytycznie odniósł się do projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (określanej także mianem Ustawy 2.0 czy Konstytucji dla Nauki) odpowiedział, że poprosił o rozwiązanie tej sytuacji przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Zwróciłem się do pana prezesa Kaczyńskiego z prośbą, żeby wyjaśnił z panem marszałkiem Terleckim na jakiej podstawie twierdzi, że ustawa została napisana przez jakąś zewnętrzną firmę za pieniądze" - mówił. "Ja takiej wiedzy nie mam, być może pan marszałek ma wiedzę o tym, że doszło do złamania prawa" - powiedział. Dodał, że jeżeli Terlecki takie informacje posiada, to "w takim razie powinien się tą wiedzą podzielić z prokuraturą".

Zdaniem Gowina "ustawa jest krytykowana przez dwie skrajnie różne grupy - przez taką skrajną prawicę i skrajną lewicę". Podkreślił jednak, że zawiera ona "najdalej idące rozwiązania dekomunizacyjne, jakie kiedykolwiek pojawiły się w projekcie rządowym po 1989 roku".

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Zastąpić ma cztery obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. O połowę ma się też zmniejszyć liczba rozporządzeń, których obecnie jest ok. 80.

Wyjściowy projekt ustawy Gowin przedstawił we wrześniu 2017 r. podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Od tego momentu trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu. 22 lutego zaktualizowany projekt ustawy został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Resort nauki chce, by nowa Ustawa 2.0 zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 r.