PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości nom. 1 mld złWarszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski uplasował emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała instytucja. Rozliczenie emisji nastąpi 5 marca 2018 r.

"Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku" - czytamy w komunikacie.

Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call), podano także.

Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł, cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji; obligacje będą oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę równą 150 pb p.a. w całym okresie emisji.

"Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst" - napisano także w materiale.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)