Zysk operacyjny wyniósł 588,32 mln zł wobec 505,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 809,82 mln zł w 2017 r. w porównaniu do 751,27 mln zł w roku 2016. Zysk brutto wyniósł odpowiednio: 580,43 mln zł w porównaniu do 511,41 mln zł w roku 2016, podano też w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 369,31 mln zł w 2017 r. wobec 5 572,29 mln zł rok wcześniej. 

"Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 2,2 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 2,6 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial.

(ISBnews)