GPW: Wyniki za 2017 r. mocno przybliżyły do realizacji założeń strategii 2020Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że wyniki za 2017 rok "bardzo mocno" przybliżyły grupę do realizacji założeń strategii GPW.2020, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Fotek.

"Wyniki GPW za 2017 r. bardzo mocno przybliżyły nas do osiągnięcia celów strategii do 2020 r." - powiedział Fotek podczas spotkania z dziennikarzami.

Strategia GPW.2020 (realizowana od 2013 r.) zakłada m.in. średnioroczny wzrost przychodów o 7%, podwojenie EBITDA (z 144 mln zł w 2013), wskaźnik cost/income poniżej 0,5 i wskaźnik dywidendy powyżej 60%.

W 2017 r. przychody GPW wzrosły o 13,2% r/r do 352 mln zł, EBITDA wzrosła o 15,5% r/r do 212 mln zł, C/I wyniósł 0,47, a wskaźnik dywidendy 70,7%.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)