Program w znacznym stopniu koncentruje się na rozwoju, finansach i gospodarce. Zawiera też propozycje zmiany konstytucji - reformy parlamentu, uregulowanie kompetencji premiera i prezydenta. Ponadto w programie przedstawiono propozycje PiS dotyczące zmian w poszczególnych sferach funkcjonowania państwa.

Niedzielne obrady rozpoczęły się z półgodzinnym opóźnieniem. Jako pierwszy zabrał członek brytyjskiej Partii Konserwatywnej, członek parlamentu i minister ds. europejskich w gabinecie cieni Mark Francois. Następnie przemówi szef ODS w Parlamencie Europejskim Jan Zahradil.

Rano przed obradami delegacie wzięli udział w mszy św. w Kościele Mariackim. Była ona celebrowana przez metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza.

Na niedzielę zaplanowano też kolejne debaty m.in. poświęcone zdrowiu (poprowadzi ją m.in. Bolesław Piecha), emeryturom - z udziałem doradcy prezydenta Pawła Wypycha, a także polityce prorodzinnej z udziałem Joanny Kluzik-Rostkowskiej.