Parlament Europejski poparł w czwartek w rezolucji działania KE w sprawie uruchomienia wobec Polski art. 7 traktatu o UE. Spośród 617 obecnych na sali europosłów za rezolucją opowiedziało się 422, przeciw było 147, a 48 wstrzymało się od głosu.

Większość posłów PO, którzy w PE należą do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, nie wzięła udziału w głosowaniu. Inaczej zdecydowało pięciu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej - Róża Thun, Barbara Kudrycka, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera i Michał Boni – którzy poparli rezolucję.

W głosowaniu nie wziął udziału żaden z czterech europosłów PSL, którzy należą do frakcji Europejskiej Partii Ludowej – Jarosław Kalinowski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman i Czesław Siekierski.

Przeciwko głosowali wszyscy polscy europosłowie frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (należy do niej m.in. PiS).

Wstrzymali się natomiast od głosu wszyscy polscy europosłowie Socjalistów i Demokratów - Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke.

Jeśli chodzi o głosowanie całego PE w podziale na frakcje polityczne, zdecydowana większość europosłów frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) oraz Zielonych poparła rezolucję.

Jednocześnie zdecydowana większość europosłów z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, była przeciwko rezolucji. Przeciwko rezolucji głosowała też większość parlamentarzystów frakcji Europa Narodów i Wolności.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)