Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się, że jej nakłady inwestycyjne w 2018 r. będą o około 20% wyższe wobec zrealizowanych w 2017 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.
"Nasze oczekiwania co do capex to wzrost o około 20% wobec wykonania w 2017 r." - powiedział Wojtowicz podczas konferencji z analitykami.
Wskazał, że na ostateczną wysokość nakładów duży wpływ będzie miało to, jak będą postępowały prace przy budowie nowych bloków w Opolu, a także jak rozstrzygną się przetargi na modernizację aktywów w celu przystosowania ich do konkluzji BAT.
"Tam gdzie nakłady są stabilne - w dystrybucji - spodziewamy się podobnych nakładów czyli 1,7-1,8 mld zł, zależnie od warunków pogodowych, czyli teg jak długo będzie można te prace wykonywać" - dodał wiceprezes.
Nakłady PGE na inwestycje w 2017 r. wyniosły 6,8 mld zł i były o 17% niższe r/r.
Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)