"W 2009 roku przychody będą większe, a zysk netto wzrośnie w sposób widoczny" - powiedział Kunicki na spotkaniu z dziennikarzami. Dodał, że będzie to możliwe m.in. dzięki wzrostowi produkcji w segmencie sodowym i utrzymaniu jej poziomu w innych dywizjach.

Wiceprezes Ciechu Artrur Osuchowski przypomniał, że wolumen produkcji sody w grupie zwiększy się do 2,15-2,20 mln ton z 1,85 mln ton. "Już w 2008 rok podnieśliśmy ceny i zwiększyliśmy marże tnąc koszty " - powiedział, dodając, że ceny mogą też zwiększyć się w 2009 roku.

Wcześniej spółka podawała, że planuje zwiększyć produkcję sody do 2,15-2,20 mln ton w skali roku do kwietnia-maja 2009 roku i zapewni to wówczas ok. 45% przychodów Ciechu. Po dziewięciu miesiącach 2008 roku przychody segmentu sodowego wyniosły 39-40% całych przychodów firmy, a produkcja na koniec 2007 roku wyniosła 1.750 tys. ton.

W 2009 roku najwięcej sody, ok. 1.150 tys. ton, wyprodukują polskie zakłady sodowe, niemiecka spółka sodowa wytworzy ok. 600 tys. ton, a rumuńska Govora ponad 400 tys. ton. W poniedziałek przedstawiciele Ciech podtrzymali też prognozę zysku netto i przychodów. Prognoza zysku netto na 2008 rok wynosi 88 mln zł i została w listopadzie obniżona wobec 225 mln zł oczekiwanych w lutym. Ciech nie zmienił prognozy przychodów które mają wynieść 4.270 mln zł.

Strategia Grupy Ciech zakłada natomiast, że w 2016 r. jej przychody mogą wynieść ok. 5,8 mld zł w wariancie bazowym i ok. 9,1 mld zł, w wariancie priorytetowym uwzględniającym przejęcie Anwilu. Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Ciechu miała 103,04 mln zł zysku wobec 188,08 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2981,16 mln zł wobec 2633,82 mln zł.