Zysk netto Griffin Premium RE wzrósł r: r do 31,32 mln euro w 2017 r.Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Griffin Premium RE.. odnotowało 31,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,24 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny netto z nieruchomości inwestycyjnych (NOI) wyniósł 31,73 mln euro wobec 23,1 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,81 mln euro w 2017 r. wobec 33,9 mln euro rok wcześniej.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews)