NWZA PZU SA w piątek kontynuowało posiedzenie po przerwie, ogłoszonej 27 lutego br. NWZA PZU zajmowało się m.in. zmianami w składzie rady nadzorczej spółki oraz ustaleniem jej liczebności.

Kandydaturę Roberta Jastrzębskiego do rady nadzorczej spółki zgłosiła pełnomocnik Skarbu Państwa Kinga Śluzek.

"Pan Robert Jastrzębski wyraził zgodę na kandydowanie do rady nadzorczej, jak również otrzymał pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych" - powiedziała.

Jak mówiła, Jastrzębski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

"W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2009" - powiedziała. Jak dodała, od 2001 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2015 r. jest kierownikiem Pracowni Prawa Polskiego XX wieku.

Jak mówiła, Jastrzębski jest autorem ponad 80 publikacji naukowych, laureatem nagród i wyróżnień.

NZWA PZU na wniosek pełnomocnik Skarbu Państwa ustaliło także liczebność rady nadzorczej spółki.

"Ustala się liczbę członków rady nadzorczej PZU SA na dziewięć osób, w tym ośmiu członków rady nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie oraz jeden członek rady nadzorczej powoływany przez Skarb Państwa" na podstawie odpowiedniego paragrafu ze Statutu PZU - powiedziała Śluzek.

Rada nadzorcza PZU SA - zgodnie z danymi ze strony internetowej spółki - liczy ośmiu członków. Jej przewodniczącym został w styczniu br. Maciej Łopiński. Wiceprzewodniczącym rady jest Paweł Górecki, a sekretarzem Alojzy Nowak. Pozostali członkowie to Katarzyna Lewandowska, Marcin Chludziński, Agata Górnicka, Maciej Zaborowski i Robert Śnitko. Po piątkowej decyzji NWZA PZU do rady dołączył Robert Jastrzębski.

Skarb Państwa ma 34,18 proc. akcji PZU SA.

Grupa PZU podkreśla, że jest dzisiaj największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza blisko 300 mld zł aktywów i ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

>>> Czytaj też: Emilewicz o grancie dla JP Morgan: "Nie przekroczy znacząco 20 mln zł"