Strata netto Multimedia Polska to 1,81 mln zł w 2017r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Multimedia Polska odnotowała 1,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 92,39 mln zł wobec 110,15 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA za 2017 r. wyniosła 334,9 mln zł wobec 341,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 678,39 mln zł w 2017 r. wobec 699,23 mln zł rok wcześniej.

Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec roku wzrosła o 3,2% r/r do 1,75 mln. Na koniec 2017 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ok. 753 tys. klientów. W 2017 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 213,8 mln zł. W ramach 218,9
mln zł przeznaczonych na rozbudowę, modernizację i utrzymanie własnych sieci – 144,9 mln zł stanowiły inwestycje rozwojowe, związane bezpośrednio ze zwiększeniem zasięgu usług i aktywacją nowych abonentów.

„Wyniki za 2017 rok odbiegają od naszych założeń, ale należy pamiętać w jak specyficznej sytuacji znalazł się nasz biznes w minionym roku. Od października 2016 roku czekamy na decyzję UOKiK w sprawie umowy sprzedaży 100% akcji spółki na rzecz UPC Polska. Do dziś kwestia ta nie została rozstrzygnięta. W takich warunkach prowadzenie biznesu, jego rozwój, planowanie inwestycji jest dalece niekomfortowe" – powiedział prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie.

Ponadto wskazał, że spółka musiał w ubiegłym roku podjąć szereg działań przewidzianych w umowie z UPC Polska, tj. na przykład zbyć działalność energetyczną i ubezpieczeniową. Dodatkowym czynnikiem uniemożliwiającym głębsze zmiany organizacyjne był fakt, że zobowiązała się wobec UPC Polska do sprzedaży biznesu w niezmienionym stanie.

„Te działania skutkowały dodatkowymi zakłóceniami w funkcjonowaniu firmy i nie pozwalały na optymalizowanie procesów biznesowych. Wciąż wierzymy, że transakcja zakończy się powodzeniem, jednak wobec przedłużającego się procesu sprzedaży akcji spółki przygotowujemy się również na scenariusz dalszego prowadzenia biznesu w dotychczasowym układzie właścicielskim. Osobiście oceniam, że brak transakcji zakupu Multimedia Polska przez UPC Polska przyniosłoby znaczącą szkodę dla spółki i jej akcjonariuszy oraz dla rynku kablowego w Polsce, który jest jednym z najbardziej rozdrobnionych rynków w Europie. Aby sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, jakie stoją przed polskim i europejskim rynkiem telekomunikacyjnym, procesy konsolidacyjne są nieuniknione, co widzimy na przykładzie innych rynków w Europie i na świecie" – dodał Rogowski.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2017 r. wyniosła 9,42 mln zł wobec 9,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce.

(ISBnews)