Zintegrowane Programy Uczelni to konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Choć pierwotnie budżet I ścieżki konkursu wynosił 500 mln zł, to jakość wniosków, które wpłynęły (...) okazała się na tyle wysoka, że Centrum zdecydowało o jego zwiększeniu. Dzięki temu, aż 100 uczelni otrzyma ponad 696 mln zł na realizację swoich pomysłów. Skorzysta blisko 95 tysięcy osób - studentów i pracowników szkół wyższych” - zaznaczono w komunikacie.

Granty otrzymały uczelnie ze wszystkich województw; 20 uczelni z województwa mazowieckiego, 13 z dolnośląskiego, 12 ze śląskiego i 10 z wielkopolskiego.

„Beneficjentami konkursu NCBR są polskie szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne. Założeniem projektu jest dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych” - przypomniał cytowany w komunikacie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Dodał, że uczelnie mogą uzyskać bezzwrotne środki na realizację m.in. wysokiej jakości programów stażowych, studiów doktoranckich, szkoleń dla kadry dydaktycznej czy działających w ramach uczelni akademickich biur karier.

Jak zauważył w komunikacie dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski, związek pomiędzy poziomem innowacji w gospodarce a jakością kształcenia jest oczywisty. „Dlatego Centrum przez współpracę z uczelniami w całym kraju konsekwentnie dąży do wprowadzania zmian, które pozwolą kształcić efektywniej i bardziej kompleksowo. Chcemy, aby studenci otrzymywali nie tylko wiedzę, ale również praktykę, a uczelnie stały się nie tylko miejscem edukacji, ale przede wszystkim źródłem inspiracji” – zadeklarował.

W ramach pierwszej konkursowej ścieżki (wyniki dwóch pozostałych opublikowano wcześniej), swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów. Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 z 6 modułów: moduł programów kształcenia; moduł podnoszenia kompetencji; moduł programów stażowych; moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy; moduł studiów doktoranckich; moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Pełna lista nagrodzonych projektów dostępna jest na stronie NCBR (www.ncbr.gov.pl). (PAP)