PKN Orlen rekomenduje 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 1,28 mld zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd PKN Orlen S.A. informuje, że postanowił zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, by zysk netto spółki za 2017 rok w wysokości 6 101 792 575,09 zł podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 283 127 183 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 4 818 665 392,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje 20 lipca 2018 roku jako dzień dywidendy oraz 3 sierpnia 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy, podano także.

Od pięciu lat koncern realizuje politykę dywidendową nakreśloną w oparciu o wskaźniki i kondycję finansową z uwzględnieniem planów rozwojowych, podkreślono w komunikacie.

"Postanowiliśmy zarekomendować utrzymanie dywidendy na wysokim poziomie, mimo zrealizowanego jak dotąd wykupu akcji Unipetrolu za 3,5 mld zł i planów akwizycyjnych wewnątrz krajowego sektora naftowego, które w perspektywie średnioterminowej będą wymagały dysponowania istotnymi środkami finansowymi, niezależnie od realizowanego scenariusza. Kondycja finansowa firmy jest bardzo dobra. Bierzemy jednak też pod uwagę, że branża energetyczna, w której funkcjonuje koncern jest szczególnie podatna na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, gospodarczym czy społecznym" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W sierpniu ub.r. PKN Orlen wypłacił dywidendę z zysku za 2016 r. w wysokości 3 zł na akcję, najwyższą w historii spółki. Wcześniej najwyższą kwotę dywidendy PKN Orlen wypłacił z zysku za 2004 rok - wyniosła ona wówczas 2,13 zł na akcję.

W 2017 r. spółka miała 6,56 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,26 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 95,36 mld zł w porównaniu z 79,55 mld zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2017 r. wyniósł 6,1 mld zł wobec 5,36 mld zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)