Prezydent Lech Kaczyński poprosił w poniedziałek NIK, by zbadała m.in. tryb wprowadzania ograniczeń w zeszłorocznym budżecie. L. Kaczyński chce też wiedzieć, jak ograniczenia w ustawie budżetowej wpłynęły na wykonanie ustaw o modernizacji armii i policji.

"Obniżenia wydatków dokonano w wyniku uzgodnień harmonogramu wydatków na grudzień. Informowaliśmy resorty, że limit środków do dyspozycji w grudniu nie przekroczy poziomu z listopada ub. roku. Wszystkie dodatkowe wydatki przekraczające ten limit były przyznawane na podstawie dodatkowych uzasadnień. W przypadku niektórych resortów były przyznawane kwoty powyżej limitów listopadowych" - powiedział Milczanowski.

Wytłumaczył, że podstawą prawną decyzji były artykuły 153. oraz 129. ustawy o finansach publicznych.

Artykuł 153. tej ustawy mówi, że minister finansów sprawuje m.in. kontrolę nad realizacją dochodów i wydatków budżetu państwa oraz poziomem deficytu. Szefowie resortów sprawują kontrolę nad wykorzystaniem pieniędzy budżetowych.

Artykuł 129. mówi z kolei, że minister finansów, w porozumieniu z szefami resortów, opracowuje harmonogram realizacji budżetu państwa, obejmujący prognozę dochodów budżetu państwa oraz wielkość planowanych wydatków. Harmonogram ten podlega aktualizacji na wniosek dysponenta.

Wiceszef kancelarii prezydenckiej Władysław Stasiak powiedział w poniedziałek PAP, że prezydent przede wszystkim poprosił NIK o zbadanie zeszłorocznego budżetu w ramach kontroli budżetowej. Zwrócił jednocześnie uwagę, że zgodnie z art. 155 ustawy o finansach publicznych, kiedy następuje zagrożenie wykonania budżetu rząd może rozporządzeniem wprowadzić blokowanie wydatków. Dodał, że prezydent poprosił więc o skontrolowanie, czy procedura wynikająca z art. 155 została zastosowana w roku 2008.

Art. 155 ustawy o finansach publicznych zakłada, że w przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej może nastąpić blokowanie na czas oznaczony planowanych wydatków budżetu państwa. Blokowanie planowanych wydatków - zgodnie z ustawą - oznacza wstrzymanie przekazywania środków na realizację zadań finansowanych z budżetu lub okresowy albo obowiązujący do końca roku zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków.