Wynik odsetkowy grupy wyniósł 384,42 mln zł wobec 291,08 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 128,70 mln zł wobec 135,79 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 857,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 710,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk brutto wyniósł odpowiednio: 1 000,1 mln zł wobec 954,5 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 829,53 mln zł zysku netto wobec 637,23 mln zł zysku rok wcześniej.