„Dzięki uchwalonym nowym projektom wzrośnie atrakcyjność pogranicza, zwłaszcza dla turystyki rowerowej. Między innymi wsparcie uzyska projekt czesko-polskiego górskiego szlaku grzbietowego, realizowany po stronie czeskiej głównie na terenie krajów (województw) hradeckiego, pardubickiego oraz ołomunieckiego" – powiedziała minister rozwoju regionalnego Klara Dostalova.

Na ten projekt ma być przeznaczone z funduszy europejskich 77 mln koron (13 mln złotych), które będą wykorzystane głównie na znakowanie trasy oraz budowę wież widokowych - sześciu w Polsce i czterech w Czechach. Cały szlak ze Śnieżki do Pradziada ma mieć długość około 500 kilometrów. Zostaną dla niego zbudowane nowy most przez Dziką Orlicę i dwa centra informacyjne.

Największą kwotę 84 mln koron (14 mln złotych) otrzyma projekt wsparcia zamków na terenie Śląska. Wśród innych uchwalonych projektów są na przykład renowacja przedwojennej twierdzy artyleryjskiej Haniczka w Rokytnicach w Górach Orlickich, udostępnienie Odry i Olzy w pobliżu Bogumina oraz rozszerzenie ekspozycji muzealnych związanych z tradycyjną techniką produkcji i zdobienia szkła w mieście Novy Bor w kraju libereckim.

Na wsparcie pogranicza polsko-czeskiego zarezerwowano na okres programowy 2014-2020 łącznie 226 mln euro (956 mln złotych).