Do wzrostu przyczyniły się przyrosty depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych oraz instytucji samorządowych - dodał bank centralny.

"W lutym br. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 8,2 mld zł, tj. o 1,1 proc., i wyniosła 740,3 mld zł. Przyrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych wyniósł 4,7 mld zł, tj. 14,4 proc., do poziomu 37,4 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 1,2 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 182,3 mld zł. Zmniejszyła się wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw – o 6,8 mld zł, tj. o 2,6 proc., do poziomu 259,8 mld zł" - poinformował w komunikacie NBP.

Z kolei zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 683,7 mld zł. "Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,3 mld zł, tj. o 0,9 proc., do 367,1 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 0,6 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 238,1 mld zł" - dodał bank. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz