Konsorcjum Unibepu odstąpiło od umowy na rozbudowę drogi woj. nr 673Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Unibepu (lider) i Mostu odstąpiło do umowy z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na wykonanie inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka wraz z obejściami miejscowości", podał Unibep. Konsorcjum odstąpiło od umowy w części dotąd niewykonanej.

"Przyczyną odstąpienia jest nieprzekazanie przez zamawiającego we wskazanym terminie pełnej i wolnej od wad dokumentacji projektowej, m.in. uwzględniającej uwarunkowania gruntowo-wodne inwestycji, a przez to umożliwiającej należyte wykonanie robót objętych umową" - czytamy w komunikacie.

Do dnia odstąpienia konsorcjum zrealizowało ok. 34% robót objętych umową, a ich łączna wartość wyniosła ok. 22,8 mln zł netto, z czego przypadający Unibepowi udział stanowi ok. 19,3 mln zł netto, podano również.

"Emitent zwraca uwagę, iż zamawiający jest jednym ze znaczących kontrahentów, z którym spółka współpracuje w obszarze budownictwa drogowego. Na dzień odstąpienia od umowy wartość nierozliczonych robót związanych z realizacją kontraktu wynosi ok. 5,1 mln zł netto. Jednocześnie emitent wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie jest możliwe określenie ewentualnych bezpośrednich skutków finansowych związanych z odstąpieniem od ww. umowy" - czytamy dalej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

(ISBnews)