Jak poinformował, jednym z tematów poruszanych na spotkaniu był rozwój infrastruktury w regionie Europy Środkowej.

Przypomniał, że m.in. Polska i Węgry dążą do utworzenia "dwóch dużych korytarzy komunikacyjnych", które połączyłyby Europę Środkową z krajami na południu kontynentu. Jednym z nich - jak mówił - jest budowa trasy Via Carpatia. "Wymieniamy się poglądami, kto jakie postępy osiąga w budowie, kto jakie zobowiązania podejmuje" - zapewnił Ader. Poinformował, że odcinek między Miszkolcem a granicą ze Słowacją będzie gotowy na początku 2022 roku.

Ader przekazał, że w rozmowie z polskim prezydentem został też poruszony temat bezpieczeństwa energetycznego. "Wiele krajów Europy dąży do tego, aby zaopatrzenie w gaz, ropę, obywało się z wielu różnych źródeł; należy stworzyć do tego warunki i odpowiednią infrastrukturę; chodzi o budową m.in konektorów" - podkreślił. Powiedział, że chciałby, by w Chorwacji powstał terminal LNG podobny do tego, który już funkcjonuje w Świnoujściu. Ocenił, że przyczynia się on do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Ader dodał, że rozmawiano też o możliwości stworzenia wspólnego funduszu, który pomógłby realizować interesy krajów Trójmorza.