"Systematycznie zmniejszana jest też nierównowaga finansów publicznych - w 2017 r. deficyt sektora rządowego i samorządowego, pomimo nowych działań po stronie wydatkowej, był niższy niż w 2016 r. i znacznie poniżej tego, co wskazywały prognozy ośrodków zewnętrznych na początku 2017 r." - napisał Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską.

W październiku ub.r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł 2,5 proc. PKB na koniec 2016 r. wobec 2,6 proc. PKB w 2015 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 54,1 proc. PKB wobec 51,1 proc. PKB rok wcześniej.

W listopadzie ub.r. Komisja Europejska prognozowała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,7 proc. PKB zarówno w 2017, jak i 2018 r. Na 2019 r. prognozowany jest deficyt na poziomie 1,9 proc. PKB.