Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-05 6780,75 1,3% -1,4% -5,9% 15,6%
Miedź 3M USD/t 2018-04-05 6816,00 1,4% -1,4% -5,9% 15,6%
Ołów spot USD/t 2018-04-05 2378,25 0,3% -1,7% -4,3% 3,4%
Ołów 3M USD/t 2018-04-05 2381,00 0,4% -1,8% -4,3% 3,0%
Aluminium spot USD/t 2018-04-05 1986,50 0,9% -6,8% -11,9% 2,0%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-05 2009,00 0,9% -6,4% -11,4% 2,4%
Cyna spot USD/t 2018-04-05 21083,00 0,6% -2,6% 4,9% 4,7%
Cyna 3M USD/t 2018-04-05 21050,00 0,7% -2,3% 5,1% 4,7%
Nikiel spot USD/t 2018-04-05 13272,50 1,3% -0,8% 4,5% 29,7%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-05 13325,00 1,3% -0,8% 4,4% 29,4%
Cynk spot USD/t 2018-04-05 3240,00 -0,7% -1,8% -2,9% 17,8%
Cynk 3M USD/t 2018-04-05 3237,00 -0,6% -1,8% -2,5% 16,5%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-05 198,60 -0,1% -15,2% -23,6% 5,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-05 77,00 0,0% -0,5% -14,4% 15,4%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-05 708,36 0,8% 4,1% 1,7% 10,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-05 662,36 0,8% 4,4% 1,9% 11,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-05 651,84 0,4% 5,8% 3,4% 27,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-05 601,63 0,5% 7,4% 1,9% 27,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-05 358,94 1,4% 3,6% -0,7% 21,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-05 357,44 1,5% 3,4% -0,7% 22,9%

(PAP Biznes)