Zysk netto 4Fun Media wzrósł r: r do 7,43 mln zł w 2017 r.Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - 4Fun Media odnotowały 7,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"2017 rok był bardzo udany dla 4fun Media S.A. o czym najlepiej świadczą dziś opublikowane wyniki finansowe. Przychody na poziomie jednostkowym, pochodzące głównie ze sprzedaży czasu reklamowego w stacjach telewizyjnych 4FUN.TV, 4FUN GOLD HITS oraz 4FUN DANCE, osiągnęły w raportowanym okresie wartość 23,8 mln zł i były wyższe o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę silnie rozdrobiony rynek stacji muzycznych w Polsce, na którym działa co najmniej 25 telewizji, wynik ten należy uznać za wymierny sukces. Na koniec 2017 roku średni udział w rynku oglądalności (SHR) – kanałów należących do 4fun Media S.A. był wyższy niż w 2016 roku i wyniósł 0,53% w porównaniu do 0,49% osiągniętego rok wcześniej" - napisał prezes Ross Newens w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 8,73 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,2 mln zł w 2017 r. wobec 38,16 mln zł rok wcześniej.

"Stabilnej pozycji na rynku kanałów muzycznych, towarzyszyła dalsza dywersyfikacja źródła przychodów 4fun Media S.A. na poziomie skonsolidowanym, która opiera się na dynamicznym wzroście sprzedaży w segmencie cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home) oraz w segmencie hybrydowej działalności reklamowej (usługi marketingowe B2B). W efekcie po raz pierwszy w historii działalności 4fun Media S.A., sprzedaż reklam telewizyjnych stanowiła mniej niż 50% całości skonsolidowanych przychodów grupy, których łączny poziom osiągnął blisko 50 mln zł i był o 29% wyższy niż rok wcześniej. Jeszcze wyższą dynamikę udało się wypracować na poziomie zysku operacyjnego, który był wyższy niż rok wcześniej o 468%, osiągając 8,7 mln zł, wskaźnik EBITDA wzrósł w tym okresie do 11,5 mln zł, a zysk netto odpowiednio do 7,4 mln zł. Poprawie uległy równocześnie wszystkie wskaźniki rentowności m.in. rentowność operacyjna wzrosła do 18%" - napisał także Newens.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 3,95 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

(ISBnews)