Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-10 6908,25 1,7% -0,4% -4,1% 20,9%
Miedź 3M USD/t 2018-04-10 6945,00 1,7% -0,2% -4,2% 20,8%
Ołów spot USD/t 2018-04-10 2390,75 0,3% 0,7% -3,8% 6,0%
Ołów 3M USD/t 2018-04-10 2392,00 0,3% 0,7% -3,8% 5,9%
Aluminium spot USD/t 2018-04-10 2206,25 2,4% 5,1% -2,2% 15,4%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-10 2201,00 2,9% 3,8% -3,0% 14,2%
Cyna spot USD/t 2018-04-10 20926,00 -1,4% -2,6% 4,1% 3,1%
Cyna 3M USD/t 2018-04-10 20875,00 -1,4% -2,5% 4,2% 3,0%
Nikiel spot USD/t 2018-04-10 13651,50 2,0% -1,2% 7,4% 34,9%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-10 13695,00 1,9% -1,2% 7,3% 34,5%
Cynk spot USD/t 2018-04-10 3234,50 0,9% -1,3% -3,1% 24,8%
Cynk 3M USD/t 2018-04-10 3243,00 1,0% -1,0% -2,3% 23,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-10 192,80 -1,5% -14,5% -25,9% -35,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-10 79,90 0,8% 3,4% -10,5% 21,3%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-10 755,09 1,2% 13,5% 8,5% 15,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-10 709,09 1,2% 14,5% 9,1% 16,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-10 667,62 2,2% 7,9% 5,9% 27,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-10 616,91 2,3% 9,5% 4,5% 27,1%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-10 365,11 0,9% 4,7% 1,1% 19,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-10 364,86 0,9% 4,9% 1,3% 23,6%

(PAP Biznes)