Strata netto Polimeksu Mostostalu zwiększyła się r: r do 137,41 mln zł w 2017 r.Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Polimex Mostostal odnotował 137,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 61,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 77,83 mln zł wobec 27,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 421,08 mln zł w 2017 r. wobec 2 668,22 mln zł rok wcześniej.

"Wynik EBITDA grupy kapitałowej, skalkulowany jako wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzacje oraz jednorazowy i mający charakter niepieniężny odpis aktualizujący wartość firmy, wyniósł przeszło 142 mln zł. Łączny wynik netto grupy kapitałowej z wyłączeniem odpisu aktualizującego wartość firmy wynosi 54 mln zł" - napisał p.o. prezesa Przemysław Janiszewski w liście do akcjonariuszy.

Wcześniej Polimex-Mostostal podał, że zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. W efekcie wyniki dodatkowych testów wskazały na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł. W związku z powyższym stosowny odpis aktualizacyjny wartości firmy został uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 82,56 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)