Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) przekaże warszawskiej uczelni 100 mln zł (ok. 24 mln euro) na zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych. Część tej kwoty zostanie również przeznaczona na modernizację istniejących już budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

"Środki, które uzyskamy z EBI, pozwolą nam zapewnić finansowanie dla utworzenia niezależnego innowacyjnego ośrodka, oferującego najnowocześniejsze rozwiązania służące szkoleniu przed- i podyplomowemu" - powiedział w piątek podczas uroczystości podpisania umowy o finansowaniu rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.

Jak tłumaczył prof. Wielgoś, celem działalności Centrum będzie podniesienie jakości praktycznych aspektów kształcenia medycznego. "Stworzy ono możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie leczenia i opieki nad pacjentem" - dodał.

"Jest to bardzo ważny projekt dla EIB: po raz pierwszy wspieramy szkołę wyższą w Polsce bez pośrednictwa Ministerstwa Finansów" - podkreśliła Sandrine Corset, dyrektor departamentu EBI ds. Europy północnej i krajów Morza Bałtyckiego. Jak dodała, inne polskie uczelnie również wyraziły zainteresowanie bezpośrednią współpracą z bankiem.

Umowa EBI z WUM to już 20. duża inwestycja z Polski, która otrzymała wsparcie w ramach Planu Junckera. Kolejnych sześć projektów czeka na podpisanie umowy. "To w sumie ponad 10 mld zł finansowania z EBI na 26 inwestycji" - mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Koszt całego projektu realizowanego na WUM to niemal 250 mln zł. Na tę kwotę, oprócz środków z EBI, składają się także środki własne warszawskiej uczelni oraz niemal 26 mln zł z dotacji unijnych.

"Ważne jest dla nas to, że uczelnia łączy źródła finansowania inwestycji" - podkreślił Słowik. Jak stwierdził, jest to szczególnie istotne w kontekście tego, że w kolejnych latach Komisja Europejska będzie kładła duży nacisk na finansowanie projektów z różnorodnych źródeł.

Plan Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Plan powstał w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego KE. Pierwotnie zakładał wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld euro, jednak z dniem 1 stycznia br. został on wydłużony do końca 2020 r., a kwota inwestycji zwiększona do 500 mld euro.