Centroprawicowy gabinet chce zgodzić się na budowę nowych reaktorów, które zastąpiłyby 10 obecnie pracujących. Decyzja ta wymaga aprobaty parlamentu. Elektrownie atomowe pokrywają prawie połowę zapotrzebowania Szwecji na energię.