W ramach jednego z tych szczytów ma dojść do utworzenia tak zwanego Partnerstwa Wschodniego, umożliwiającego ściślejszą współpracę UE z sześcioma państwami byłego Związku Radzieckiego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Tematem drugiego będzie "południowy korytarz energetyczny" do transportu ropy i gazu z regionu kaspijskiego do Europy z pominięciem terytorium Rosji.

Według cytowanych przez dpa dyplomatów, oczekuje się, że w praskich spotkaniach wezmą udział między innymi kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy.