"Zarząd podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczył 6 lutego 2009 jako termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych w ramach przedmiotowego programu. Zarząd Bomi informuje także, iż skup będzie prowadzony za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM z siedzibą w Krakowie" - czytamy w komunikacie.

Spółka podejmując dzisiaj uchwałę przyjmującą "Program skupu akcji własnych Bom iw celu obniżenia kapitału zakładowego spółki" zrealizowała tym samym uchwałę NWZ z dnia 12 grudnia 2008 roku.

"Zgodnie z uchwałą zarząd zobowiązany jest do dokonania nabycia w pierwszej kolejności akcji serii I objętych skupem (…) Program zostanie zakończony najpóźniej dnia 31 grudnia 2009 r., nie później jednak niż z chwilą wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji nim objętych" - czytamy dalej.

Łączna liczba nabywanych akcji, wraz z akcjami serii I, nie przekroczy 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Bomi miała 9,06 mln zł zysku wobec 8,96 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 520,61 mln zł wobec 334,71 mln zł.