Akcjonariusze Echo zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Echo Investment zdecydowało o przeznaczeniu 206,35 mln zł na dywidendę, co oznaczał wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.

"Walne zgromadzenie [...] postanawia:
a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2017 w wysokości 632 496 013,86 zł podzielić w następujący sposób:
I. kwota 213 075 361,43 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki;
II. kwota 213 075 361,43 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki - Fundusz Dywidendowy;
III. kwota 206 345 291 zł zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. po 0,5 zł na jedna akcję;
b) określić datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 maja 2018 r.;
c) określić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 maja 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Walne zgromadzenie postanowiło też zmienić przeznaczenie istniejącego Funduszu Rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w ten sposób, że przeznaczyć go na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy przy jednoczesnej zmianie nazwy na Fundusz Dywidendowy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Echo w 2017 r. wyniósł 632,5 mln zł wobec 284,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)