W dniu wydania raportu kurs Makaronów Polskich wyniósł 2,05 zł. W piątek o 12.48 papiery spółki kosztowały 2,01 zł.

"Wartość jednej akcji wynikająca ze zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 3,38 zł, natomiast z metody porównawczej 2,49 zł. W związku z tym ustalamy cenę docelową dla Makaronów Polskich na poziomie 3,02 zł. Ponieważ cena docelowa przewyższa bieżące notowania o więcej niż 10 proc., zdecydowaliśmy się wydać rekomendację 'kupuj' dla spółki" - napisano w raporcie.