Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-05-04 6790,00 0,0% 1,5% -5,8% 23,1%
Miedź 3M USD/t 2018-05-04 6826,00 0,0% 1,5% -5,8% 23,1%
Ołów spot USD/t 2018-05-04 2314,50 2,6% -2,4% -6,9% 5,6%
Ołów 3M USD/t 2018-05-04 2318,00 2,6% -2,3% -6,8% 5,8%
Aluminium spot USD/t 2018-05-04 2369,50 4,4% 20,3% 5,0% 24,3%
Aluminium 3M USD/t 2018-05-04 2350,00 3,6% 18,0% 3,6% 22,8%
Cyna spot USD/t 2018-05-04 21345,00 0,0% 1,9% 6,2% 7,2%
Cyna 3M USD/t 2018-05-04 21230,00 0,1% 1,6% 6,0% 7,0%
Nikiel spot USD/t 2018-05-04 13974,00 1,8% 6,7% 10,0% 55,8%
Nikiel 3M USD/t 2018-05-04 14025,00 1,8% 6,7% 9,9% 55,6%
Cynk spot USD/t 2018-05-04 3046,00 1,9% -6,7% -8,7% 18,7%
Cynk 3M USD/t 2018-05-04 3055,00 1,6% -6,2% -8,0% 18,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-05-07 180,20 0,4% -8,1% -30,7% -14,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-05-04 84,50 0,9% 11,0% -5,3% 29,4%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-05-04 780,20 0,5% 11,0% 12,1% 35,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-05-04 734,20 0,5% 11,8% 12,9% 38,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-05-04 701,75 1,3% 8,1% 11,4% 34,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-05-04 636,00 1,3% 6,2% 7,8% 52,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-05-04 390,67 1,5% 10,4% 8,1% 41,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-05-04 389,42 1,5% 10,5% 8,2% 47,8%

(PAP Biznes)