Agora miała 8,18 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Agora odnotowała 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,07 mln zł wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł r/r do 36,3 mln zł.
"W I kwartale 2018 r. pozytywny wpływ na wynik operacyjny Grupy Agora miała sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Grupy Agora w Gdańsku i w Warszawie. Łączna cena sprzedaży nieruchomości w Gdańsku wyniosła 8,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora to 5,6 mln zł. Łączna wartość transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Warszawie wyniosła 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ na wynik operacyjny Agory i Grupy Agora to 8,3 mln zł" - wskazano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 300,97 mln zł rok wcześniej.
"Największy wpływ na poziom przychodów Grupy w omawianym okresie miały niższe wpływy z działalności filmowej oraz z działalności poligraficznej. W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Agora wprowadziła do kin m.in. produkcje Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej oraz Po prostu przyjaźń, które były jednymi z najpopularniejszych polskich filmów w 2017 r. i zapewniły Grupie Agora wysokie wpływy z działalności filmowej. Niższe przychody z działalności poligraficznej grupy w wysokości 15,6 mln zł to efekt negatywnych trendów zarówno na rynku usług poligraficznych, jak i prasy drukowanej, które przełożyły się na niższy wolumen zamówień. W omawianym okresie wpływy segmentu Prasa również były niższe niż w pierwszym kwartale 2017 r. i wyniosły 49,7 mln zł" - czytamy w raporcie.
Wyższe były natomiast wpływy z działalności kin Helios – zarówno ze sprzedaży biletów do kin, jak i ze sprzedaży barowej w kinach wynoszące odpowiednio 66,2 mln zł oraz 24,0 mln zł. Wzrosły też przychody segmentów Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. W segmencie Internet przychody zwiększyły się o 3,1% do kwoty 40,2 mln zł. W segmencie Reklama Zewnętrzna były one wyższe o 1,7% i wyniosły 35,9 mln zł, a segment Radio odnotował przychody na poziomie zbliżonym do tych z pierwszego kwartału 2017 r., w wysokości 26,0 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 7,53 mln zł wobec 25,69 mln zł straty rok wcześniej.
Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.
(ISBnews)