Czerwona Torebka miała 7,83 mln zł straty netto, 1,36 mln straty EBIT w I kw.br.Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Czerwona Torebka odnotowała 7,83 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,36 mln zł wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,46 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata w I kw. 2018 r. wyniosła 1,17 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)