Ferrum miało 3,61 mln zł zysku netto, 8,06 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Ferrum odnotowało 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej za I kwartał 2018 r. wyniósł 3 613 tys. zł i był wyższy o 2 155 tys. zł od zysku za I kwartał 2017 r. m.in. w związku z wyższym zyskiem netto osiągniętym przez spółkę zależną ZKS Ferrum" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,83 mln zł wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 8,06 mln zł wobec 6,45 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,81 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 73,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,55 mln zł wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)