"Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie w kwocie 148 705 981,30 zł, dzieli w ten sposób, iż:

a) kwotę w wysokości 23 325 819,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wyniesie 3,00 zł;

b) pozostałą kwotę w wysokości 125 380.162,30 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

Amica odnotowała 151,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 108,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 148,71 mln zł wobec 128,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)