Chodzi o dostawę 37 pociągów sześciowagonowych, z opcją dostawy dodatkowych ośmiu takich składów.

"Zamawiający ustalił, iż najwyższą końcową wartość punktową uzyskała oferta nr 4 złożona przez: konsorcjum firm: - Skoda Transportation lider konsorcjum (...) Skoda VAGONKA członek konsorcjum (...). Uwzględniając powyższe (...) ww. oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu" - napisano w informacji o wyborze najkorzystniejsze oferty.

Przetarg na nowe pociągi dla metra został ogłoszony w maju ubiegłego roku, a otwarcie ofert nastąpiło w październiku roku 2017.

W informacji z otwarcia ofert wynika, że Stadler Polska złożył ofertę wartości 1,35 mld zł netto, hiszpańska firma CAF o wartości 1,4 mld zł netto, Alstom Konstal o wartości 1,46 mld zł netto, a Siemens o wartości 1,8 mld zł netto.