"Spółka otrzymała wezwanie do dokonania spłaty całości należności z tytułu kredytu w terminie do 26 lutego 2009 roku. Zgodnie z informacją przekazaną przez ING należności tego banku ustalone na dzień sporządzenia pisma dotyczącego wypowiedzenia wynoszą ogółem 49,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku spłaty wyżej podanej kwoty w wyznaczonym terminie cała kwota kredytu wraz z odsetkami staje się przeterminowana. Ponadto ING poinformował o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym umowy dotyczącej linii gwarancyjnej z dnia 17 lipca 2008 roku, podano także.

Wcześniej Sfinks poinformował o wymówieniu umowy kredytowej przez PKO Bank Polski.

W wtorek, 17 lutego zarząd spółki wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami w związku z utratą płynności finansowej.

Największym udziałowcem Sfinksa jest spółka AmRest, która kontroluje 32,99% jego akcji. Założyciel Sfinksa Tomasz Morawski kontroluje 28,11% jego akcji.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Sfinks miała 0,93 mln zł straty wobec 6,24 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 159,62 mln zł wobec 137,26 mln zł.